XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,tak jak Ja was umiłowałem.

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

” Jezus głosił Ewangelię o królestwiei leczył wszelkie choroby wśród ludu.”

XVIII Niedziela Zwykła

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»