BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STRAŻAKÓW

Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

Błogosławiony jesteś Panie Boże Miłosierdzia. Ty w swoim Synu dałeś nam przedziwny przykład miłości i przez Niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. Obdarz hojnym błogosławieństwem + obecnych tu Strażaków, którzy ochotnie poświęcają się służbie braciom. Niechaj w pilnych potrzebach, z całej duszy i ze wszystkich sił wiernie służą Tobie, który jesteś obecny w naszych bliźnich.

Za przyczyną Św. Floriana, usłysz Panie nasze modlitwy. Daj im sprawność ciała i przytomność umysłu, aby o każdej porze dnia i nocy biegli ludziom na pomoc. Spraw, by ich uszy słyszały krzyk zagrożonych, a oczy widziały człowieka w potrzebie.

Daj im cnotę męstwa, ucz poświęcenia i ofiarnej służby w ratowaniu ludzkiego życia i mienia Zachowaj ich w zdrowiu i broń od niebezpieczeństw.Wychowani w wierze naszych ojców, wraz z nimi wołamy dziś do Ciebie:zachowaj nas Panie od powietrza, ognia i wojny, wybaw od powodzi, wypadków drogowych i klęsk żywiołowych, a wszystkich Strażaków i ich rodziny – błogosław Panie.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen