Boże Narodzenie 2017 r.

W tym pięknym i radosnym dla wszystkich dniu, w scenerii betlejemskiego żłóbka, pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomogli nam przygotować tę świąteczną atmosferę. Dzieciom i licznym wiernym dziękujemy za codzienne czuwania roratnie. Pani z Białej i sołtysom z Krzewin, Kurnędza, Łęczna, Podlubienia i Wójtostwa serdecznie dziękujemy za rozniesienie opłatka wigilijnego w swoich miejscowościach i wszystkim wam, którzy nabywaliście go w parafii, składając przy tym ofiary na zakup nowych figur do żłóbka. Komplet tych figur kosztował 13 tys. zł. Mamy je dzięki waszym ofiarom, które hojnie składaliście ostatnio na nasze ręce i tym za opłatek. Będą odtąd zdobić naszą piękną świątynię. Dotychczasowe figury przekazaliśmy do kaplicy w Białej. Szczególną atrakcją żłóbka jest specjalnie wzmocniony wielbłąd, na którym można siadać i robić pamiątkowe zdjęcia naszym dzieciom. Będą po latach piękną pamiątką przeżyć z dzieciństwa.

Dziękujemy wszystkim, którzy w Adwencie składali dary przy ołtarzu Serca Jezusowego. Dzięki temu co tam złożyliście przygotowaliśmy 25 okazałych paczek, które nasz Zespół Parafialnej Caritas dostarczył najbiedniejszym starszym parafianom. Nadleśnictwu Piotrków z siedzibą w Łęcznie dziękujemy za choinki, które jak co roku otrzymaliśmy w prezencie dla parafii. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem p. Kościelnego, jego Małżonki i tych, którzy im pomagali w przygotowaniu świątecznych dekoracji, budowie szopki i sprzątaniu kościoła. To tydzień solidnej pracy, stąd nasza szczególna wdzięczność i podziękowanie. Przywiązanie tych wszystkich osób do parafii, ich chętna pomoc i ofiarna praca radują dziś nasze oczy i rozweselają serca, pomagając przez to pojąć ogrom Bożej miłości. Niech Boże Dziecię hojnie im za to błogosławi. My gorąco dziękujemy.

I już na zakończenie, dziękując wam za liczną obecność i świadectwo wiary, życzymy wszystkim, by te święta Bożego Pokoju zmieniły każdego z nas i umocniły dobro w międzyludzkich relacjach. Niech Boże Dziecię błogosławi naszemu miastu i parafii, niech da wszystkim radość i nadzieję. Życzymy wam Jego darów, zdrowia, pomyślności i błogosławieństwa. Szczęść Boże i zapraszamy do żłóbka.