II NIEDZIELA WIELKANOCNA

W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

WIELKANOC

Zmartwychwstał Pan. Alleluja !!! Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc.Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał Swą moc.Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź.Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego.