XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Czy masz w swym sercu, w swym życiu miejsce dla Boga? Jeśli tak, to jakie Bóg zajmuje miejsce? Czy jakieś szczególne, a może wręcz przeciwnie? Przeczytaj dzisiejsze Słowo i pomyśl o tym dzisiaj chwilę. ” Teraz zaś już nie ja żyję, żyje we nie Chrystus”. Ga 2,20

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą … [Więcej…]

XII Niedziela zwykła

”Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”.

Niedziela Trójcy Świętej.

Bóg jest Trójcą Świętą i doskonałą w Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Ewangelista Jan na kartach Pisma Świętego zapisał słowa Jezusa, które za chwilę usłyszymy, a które odzwierciedlają jedność Boskich Osób: „Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Duch z mojego weźmie i wam objawi”.