Ciemnica.

W uroczystym nastroju adorujemy tam Pana Jezusa, który dał nam Siebie, ustanawiając Eucharystię, ale także dał Siebie w ręce ludzi, którzy nazajutrz dokonają na Nim wyroku.