Figura Pięknej Madonny

Ukończyliśmy prace restauracyjne przy figurze Pięknej Madonny, która powróciła z pracowni konserwatorskiej do parafii. Jest to najcenniejszy obiekt w posiadaniu naszego kościoła, pochodzący z ok. 1420 r., jedyny taki w całym naszym województwie. Przeprowadzone wcześniej badania naukowe potwierdziły jej średniowieczny rodowód z początku XV wieku i wskazały na Kraków, jako miejsce wykonania rzeźby. Ząb czasu wycisnął na niej jednak swoje piętno; była bardzo zniszczona i uszkodzona przez robaki. Uratowaliśmy ją przed rozsypaniem się dosłownie w ostatniej chwili. Gruntowna konserwacja polegała na jej oczyszczeniu, usunięciu przemalowań, uzupełnieniu ubytków, zaimpregnowaniu całości, odmalowaniu i wyzłoceniu. Prace przebiegały pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z nakreślonym wcześniej programem. Podobne prace nigdy wcześniej nie były prowadzone przy naszej, liczącej 600 lat figurze.

Pełny koszt przeprowadzonych badań i prac konserwatorskich wyniósł 40 tys. zł. Oprócz dotacji Konserwatora Zabytków w wysokości 15 tys. zł. sami musieliśmy wyłożyć 25 tys. Dlatego dziś serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, dzięki którym mogliśmy uratować ten bezcenny obiekt, nasz skarb, kulturowe i duchowe dziedzictwo wiary, by służył potrzebom religijnym następnych pokoleń.

Figura Pięknej Madonny została uroczyście poświęcona podczas Mszy św. Odpustowej ku czci św. Leonarda o godz. 12.oo, przez Ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka.

MINISTRANCI POWOŁANI PRZEZ KS. ARCYBISKUPA WŁADYSŁAWA ZIÓŁKA DO GODNOŚCI LEKTORA SŁOWA BOŻEGO:
Szymon Ruciński
Adam Baryła
Szymon Lange
Mateusz Moneta
Mikołaj Nowak
Maciej Rolka
Adam Rutowicz
Jakub Olczyk
Michał Moneta
Krzysztof Rozwadowski
Kamil Baryła