Kolęda

PROGRAM  KOLĘDY W  TYM TYGODNIU:

PONIEDZIAŁEK   – ul.: Częstochowska, Krakowska, Pl. Straży i Górna z blokiem

WTOREK – ul.: ks. Umińskiego, Podkurnędz i Przydziałki