Księża

ks. proboszcz kan. Leszek Druchks. proboszcz kan. Leszek Druch

ks. kan. Zygmunt Czyż ks. kan. Zygmunt Czyż

ks. Kamil Kacprzykowski

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Stanisław Jackowski 1909–1925
ks. Lucjan Nawrocki 1925–1929
ks. Roman Borowski 1929–1951
ks. Franciszek Szymczyk 1951–1958
ks. Julian Dratwa 1958–1960
ks. Jan Kabziński 1960–1971
ks. Jan Umiński 1971–1985
ks. Zygmunt Czyż 1985–2013
ks. Karol Olczyk 2013–2014
ks. Leszek Druch 2014–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Henryk Majdzik, wyśw. 1965
ks. Tadeusz Gielec, wyśw. 1979
ks. Bogumił Starus, wyśw. 2005

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Roman Majewski OMI
br. Józef Derewońko OMI
br. Tomasz Olczyk, bonifrater
br Marian Markiewicz CFCI
br Włodzimierz Markiewicz CFCI

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Regina Baryła, albertynka
s. Małgorzata Jagodzińska, służebniczka
s. Zofia Chyla
s. Leokadia Nowak, albertynka
s. Krystyna Grzywacz
s. Janina Nowak, albertynka
s. Zofia Nowak