Nowe godziny niedzielnych Mszy św. od 24 stycznia

Przez wiele lat nie zmienialiśmy niedzielnego porządku mszy świętych i mieliśmy stały porządek godzin sprawowania Eucharystii. Ale obserwujemy, że zmieniają się czasy, ludzie i potrzeby. Mamy w każdą niedzielę w parafii aż 7 mszy św. – 5 w kościele i 2 w kaplicach. Dziś jednak nie ma już takich potrzeb. Stąd konieczność pewnych zmian i dostosowań do sytuacji. Musimy zrezygnować przynajmniej z jednej mszy św. a że najmniej wiernych jest na godz. 7.oo, to tę mszę chcemy połączyć z godz. 9.oo i odtąd sprawować jedną mszę o godz. 8.oo. Mszę o godz. 10.3o przyśpieszymy o pół godziny i będziemy sprawować o godz. 10.oo. Pozostałe msze św. w niedziele i w dni powszednie bez zmian. 

Czyli w nowym porządku niedzielne Eucharystie będziemy sprawować w równych godzinach, czyli o: 8.oo, 10.oo, 12.oo i 18.oo. O pół godziny zmienimy też porządek mszy św. w kaplicach, gdzie spotykać się będziemy: na Polane o godz. 9.oo i w Białej o godz. 10.3o, czyli tak, jak było dawniej. 

Długo nad tym myśleliśmy z księżmi i wszyscy jesteśmy tego samego zdania, stąd konieczność dostosowania do czasu i potrzeb. Nasz kościół jest duży i na pewno wszystkich nas pomieści. Nie ma potrzeb, by spotykać się przy pustych ścianach, z małą frekwencją. Intencje mszalne przyjęte wcześniej będą sprawowane w nowych godzinach. Za tydzień spotkamy się jeszcze w starym porządku, a nowe godziny będą obowiązywać za dwa tygodnie, od 24 stycznia. Wszystkich serdecznie prosimy o zrozumienie sytuacji, nowych wyzwań i potrzeb.