Odnowienia muru

Pragniemy serdecznie podziękować p. radnemu Bartoszowi Borkowskiemu za inicjatywę odnowienia muru przy wjeździe na teren kościoła od ul. Podkurnędz. Dziękujemy właścicielowi sklepu „NADIR” z ul. Garncarskiej za ofiarowanie nam farb do malowania, oraz naszej młodzieży, która wykonała te prace. To inicjatywa, która zasługuje na naszą wdzięczność i pochwałę, za co składamy wyrazy uznania i gorące Bóg zapłać.