Okres Wielkiego Postu

W okresie Wielkiego Postu w centrum naszej uwagi musi znajdować się krzyż Pana Jezusa. Jest on tradycyjnie już wystawiony do adoracji w naszej świątyni, pod chórem, by oczy wchodzących zwracały się ku niemu. Pamiętajmy o jego uwielbieniu i oddawaniu mu czci publicznej. Służą też temu sprawowane o godz. 18.oo nabożeństwa pasyjne: Drogi Krzyżowe i Gorzkie żale, które mają w kościele długą historię i piękną tradycję. Podtrzymujmy ją w naszych rodzinach przez liczną obecność na tych nabożeństwach. Zachęcamy i zapraszamy wszystkich, a szczególnie dzieci komunijne i kandydatów do bierzmowania.