POŻEGNANIE MAMY I PODZIĘKOWANIE UCZESTNIKOM POGRZEBU

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim za udział w pogrzebie mojej Mamy ś.p. Zenobii Druch. Wyrazy szczególnej wdzięczności kieruję pod adresem:

Ks. Biskupa Marka Marczaka, Administratora Archidiecezji Łódzkiej, za list kondolencyjny i przesłane wyrazy wsparcia.

Ks. Biskupa Ireneusza Pękalskiego, który przewodniczył uroczystej mszy św. pogrzebowej.

Gorąco dziękuję:
Wszystkim Kapłanom, którzy złożyli Mamie najpiękniejszy dar sprawowanej Mszy św.

Ks. Dariuszowi Burskiemu, mojemu koledze kursowemu, za krzepiące i pełne nadziei Słowo Boże.

Licznie zgromadzonej Rodzinie, przyjaciołom, znajomym i sąsiadom.

Przedstawicielom Władz Samorządowych z Sulejowa z panem Burmistrzem Wojciechem Ostrowskim na czele i Radnym Miasta, Gminy i Powiatu.

Przedstawicielom Władz Samorządowych z Powiatu Bełchatowskiego z Wójtem Gminy Drużbice p. Bożeną Zielińską na czele.

Druhom Strażakom i obecnym pocztom sztandarowym:
– z Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie
– z Zarządu Powiatowego OSP w Bełchatowie
– z jednostek OSP Powiatu Bełchatowskiego i Parafii Parzno
– z jednostki OSP w Brodni Górnej.

Kombatantom, strażnikom narodowej pamięci.
Orkiestrze z Kopalni Bełchatów.

Licznie zgromadzonym wiernym z parafii św. Floriana w Sulejowie, w Parznie i w Klukach.

Delegacjom z parafii św. Jacka w Piotrkowie Tryb. i św. Archaniołów w Aleksandrowie Łódzkim.

Wszystkim licznie zgromadzonym wiernym z rodzinnej parafii w Buczku.

Moim współpracownikom i przyjaciołom, zespołom parafialnym, katechetkom i nauczycielom z Sulejowa, lekarzom i pielęgniarkom z Bełchatowa.

Dziękuję za pełną wiary i miłości obecność wszystkich zgromadzonych, za zamówione Msze św. i proszę o modlitwę w intencji Mamy, za co z góry serdecznie dziękuję staropolskim Bóg zapłać!

Msze św. w Sulejowie:

15 XI o g. 18.oo – od rodz. Dobroszków z Parzna

15 XII o godz. 18.oo – od KŻR w Sulejowie

18 XII o godz. 18.oo – od Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie

W maju przyszłego roku będzie sprawowana Msza św. Gregoriańska w Parafii św. Floriana w Sulejowie.

Pełen wdzięczności za pamięć i modlitwę
ks. Leszek Druch, proboszcz