Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

W tym tygodniu rozpocznie się w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jest on odpowiedzią Kościoła na pragnienie Pana Jezusa wyrażone podczas Ostatniej Wieczerzy, by nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz. I my włączmy się w to dzieło ekumenicznej modlitwy całego Kościoła, bo potrzeba jej wiele, by chrześcijanie różnych wyznań znów stanowili jedną, silną i niepodzielną wspólnotę wyznawców Chrystusa.