VII NIEDZIELA ZWYKŁA

Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie [Mt 5,42]