Wspomnienie św. Leonarda

W niedzielę wspominać będziemy św. Leonarda, drugiego patrona naszej parafii. Jego kult jest na polskich ziemiach bardzo stary, bo sięga początków polskiej państwowości, a taki rodowód zobowiązuje. Uroczysta Msza św. Odpustowa z procesją o godz. 12.oo.  Dolicznego udziału zapraszamy ministrantów, asystę parafialną, orkiestrę, oraz wszystkich wiernych i przybyłych gości. Naszym tegorocznym uroczystościom przewodniczyć będzie Dziekan Piotrkowski ks. kan. Stanisław Nowacki. To także niedziela gospodarcza, dlatego naszymi ofiarami wspierać będziemy prace prowadzone w parafii, przy kościele i w naszych kaplicach.

 

Nasz Patron – św. Leonard