XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * radosnym głosem wykrzykujcie Bogu.