XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

„Pokładam nadzieję w Panu,
ufam Jego słowu.”