XVIII Niedziela Zwykła

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

«To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»