XX NIEDZIELA ZWYKŁA

” Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.”