XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.