XXIX Niedziela Zwykła

Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga.