XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.