XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Nawrócenie prowadzi do zbawienia.