XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

„Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.”