Zapraszamy dzieci komunijne na Mszę św.

W niedzielę 17 września na Mszę św. o godz. 12.oo zapraszamy dzieci komunijne, które otrzymają dzienniczki uczestnictwa i przygotowania, oraz najmłodsze dzieci rozpoczynające naukę w szkole, którym poświęcimy tornistry i przybory szkolne. Po mszy św. pierwsze spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych. Obecność wszystkich obowiązkowa.