ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.