XI NIEDZIELA ZWYKŁA

„Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.”

X NIEDZIELA ZWYKŁA

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony,a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,przyciągnę wszystkich do siebie.

NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

„Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca … [Więcej…]

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Przybądź, Duchu Święty,Ześlij z nieba wziętyŚwiatła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich,Przyjdź, Dawco łask drogich,Przyjdź, Światłości sumień.