V Niedziela Zwykła

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na … [Więcej…]

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem … [Więcej…]

III NIEDZIELA ZWYKŁA

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i … [Więcej…]

KOLĘDA

PROGRAM  KOLĘDY  NA TEN  TYDZIEŃ: PONIEDZIAŁEK – ulice: Milejowska, Malinowa, Częstochowska, Krakowska, Plac Straży i                                               Górna z blokiem. WTOREK – ulice: ks. Umińskiego, Podkurnędz, Przydziałki i Cmentarna ŚRODA – ulice: Wapienna, Spacerowa i Grota Roweckiego CZWARTEK – ulice: Wschodnia, Słoneczna, Konfederatów Barskich, Rynek i Nadrzeczna.

KOLĘDA

PROGRAM  KOLĘDY  NA  TEN  TYDZIEŃ: PONIEDZIAŁEK – ulice: Konecka i Sadowa oraz bloki przy ul. Koneckiej nr 60 i 64. WTOREK –  ulice: Opoczyńska oraz Kuligowska i Ogrodowa ŚRODA – ulica Taraszczyńska CZWARTEK – ulica Garncarska wraz z blokami PIĄTEK – ulice: Studziennicka, Piaskowa, Kwiatowa i Kamienna SOBOTA – bloki przy ul. Koneckiej: 70, 72, … [Więcej…]