PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA

Nasz Pan jest wielki i potężny, a Jego mądrość niewypowiedziana.Pan dźwiga pokornych, karki grzeszników zgina do ziemi.

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». … [Więcej…]

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA

Słowo Boże mówi, że nasze życie jest parą, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Przemijamy jak kwiat trawy, bo wszelkie ciało jest jak trawa: uschła trawa i kwiat opadł. Przemija postać tego upadłego świata. Wszystko przemija, ale słowo Pana trwa na wieki. Niebo i ziemia przeminą, ale Królestwo Boże trwa na zawsze. Jakże … [Więcej…]

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł do Niego:«Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata».