Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Albowiem Duch Pański wypełnia ziemię,Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy.Zatem się nie ukryje, kto mówi niegodziwie,i nie ominie go karząca sprawiedliwość.(Mdr 1,7-8)

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

„Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, … [Więcej…]

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. … [Więcej…]