IX NIEDZIELA ZWYKŁA

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.