V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem,
kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki.