III NIEDZIELA ADWENTU

Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd [Jk 5,9