XIII niedziela zwykła

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus [Ga 5,1]