XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.

 Taką postawę prezentuje człowiek autentycznie podążający za Jezusem Chrystusem, „który wyrzeka się wszystkiego, co posiada”. „Rybie” pomaga sprawnie pływać w wodnych przestrzeniach, zaś „ptakowi” rozwijać skrzydła i pięknie szybować w powietrznych przestworzach. Drugi człowiek nie jest tłamszony, ale otrzymuje dar wewnętrznego wyzwolenia na drodze… na drodze otrzymanej od Boga ku Pełni Szczęścia…